De missie van de stichting is: de samenleving te inspireren om de wereld positief te veranderen.

De naam NUT (Natural Universal Thought) komt voort uit een natuurlijke universele gedachte: hoe meer mensen liefde geven, hoe meer de positieve energie zal toenemen, denk aan Einsteins E=mc2. Een positieve gedachte veroorzaakt een sneeuwbaleffect voor wereldvrede. Dit gedachtengoed vormt de rode draad in de visie.

De visie van NUT is dat een samenleving kan bestaan, waarin mensen vreedzaam met elkaar omgaan en elkaar respecteren ongeacht geslacht, ras, afkomst of geloofsovertuiging. NUT concentreert zich op jonge mensen die onder andere gedragsproblemen kunnen hebben, geen veilige thuissituatie, dakloos of vluchteling zijn. Jonge mensen in onze maatschappij verdienen een kans. NUT schept de mogelijk om verschillende culturen en geloven te integreren in één huis. Door het goede voorbeeld te geven, zal de angst en agressie in de samenleving afnemen en respect en vrede toenemen.

NUT ondersteunt de mens inzicht te geven in zichzelf, in anderen en in de cultuurverschillen door met elkaar in harmonie te werken en te leven. 

English version