Doel van de stichting
 
het bevorderen van een multiculturele, vreedzame en respectvolle samenleving 
 
 
Ondermeer te bereiken door:
 
1. Het organiseren van inspirerende en daadkrachtige projecten op het gebied van integratie

2. Het realiseren van multiculturele leefomgevingen door en voor jongeren

3. Het bieden van opvang in een gezinssituatie met kleine open leefgroepen
 
 
English version 
 
 
Albert Einstein zei ooit: “Voorbeelden zijn niet het belangrijkste, maar het enige waarmee je anderen kunt beïnvloeden.”

Mahatma Gandhi zei het als volgt: “De beste manier om jezelf te vinden, is jezelf te verliezen in het dienen van anderen”.

Paul Mann zegt: "Positieve energie = Mens geef en ontvang liefde2  (E = mc2)"